• Sürdürülebilirlik

  Çak Tekstil Sürdürülebilirlik Politikası/ Tarih: 06.02.2012

  Tekstil dünyasının önde gelen isimlerinden ÇAK TEKSTİL, yarım asırlık deneyimini 2000’li yıllara taşımıştır. Çak Tekstil gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ve müşteri istekleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini artırarak sürekli gelişmektedir.

  Ürün ve hizmette öncelikli amacımız; faaliyetimize KALİTE ANLAYIŞI, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve SOSYAL SORUMLULUK DUYARLILIĞI gelişmiş bir firma olarak devam etmektir.

  Şirketimizin iç ve dış pazardaki devamlılığı ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olması ile mümkündür. Buna paralel olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ve sorumluluğu ile başlar. ÇAK TEKSTİL, bu çabasını, gelişen teknoloji nedeni ile ciddi çevresel etkiler ile karşı karşıya kalan çevremize de göstermiş ve Adapazarı fabrikasını kurarken Arıtma Tesisini kurup çalıştırmakla diğer tekstil firmalarına örnek olmuştur.

  Amacımız ve Bağlı Olduğumuz İlkeler

  Çak Tekstil’in sahip olduğu değerlerle, hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef pazarda sürekli gelişme ile büyümek,​

  Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede, rakiplerimizden daha önce sunarak pazarda ve rekabette sahip olduğumuz üstünlüğü sürdürmek,

  Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak,

  Müşterilerimizin uzun vadeli bağlılığını sağlamak, ​

  İşletmemizle ilgili her hususta Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinde Dünya Standartlarını uygulamak,

  Sektörümüz ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak, ​

  Tükettiğimiz enerjinin en etkin şekilde kullanımını sağlamak, ​

  Faaliyetlerimiz sırasında yarattığımız kirliliği minimuma indirgemek, ​

  Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek, ​

  Çevre ile ilgili uygulamalarda güven sağlamak,

  Atıklarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,

  Geri kazanımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri sağlamak,

  Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek, ​

  Bütün işletme ve faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci ile ahlaklı bir şekilde davranmak,

  İşletmelerimizin verim ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, ​

  Üretimimizin tüm aşamalarında kaliteyi hedef alan çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak,

  İş kanunun ve SA8000:2008 standardının gerekliliklerini yerine getirmek, Entegre Yönetim Sistem Standartları ile yerel ve uluslararası kanunlara ve SA8000:2008 standardına uygunluğu sağlamak,

  Kanunlara ve toplu sözleşmelerle belirlenen ücretlerin ödemesini yapmak, ​

  Her bireyin haklarına ve kişiliğine saygılı olmak, sözlü, fiziksel ya da psikolojik tacize izin vermemek, eşit ve adaletli davranmak, ​

  Çalışanların sendikaya katılmaları ya da katılmamaları konusunda baskı yapmamak, ​

  Zorla ve zorunlu çalıştırmamak, ​

  Fazla mesaide gönüllük esasına uymak,

  Tüm işletmelerimizde çocuk işçi kapsamına uyan 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi çalıştırmamak, ​

  İşletmelerimizde çalışanlarımızın dil, din, ırk, ulusal köken, cinsiyet, düşünce gibi konularda bir ayrımcılık uygulamamak,

  Çalışanlarımızın İnsan Sağlığı ve Güvenliğini her zaman ön planda tutmak,

  İşletmemizde kazaları ve mesleki hastalıkları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

  İşletmemizde belirlenen tehlikelerin risk değerlerini azaltıcı faaliyetlerde bulunmak, ​

  Yönetim ve çalışanlar olarak eğitime verdiğimiz önemi, kalite geliştirme ve çevre ile ilgili eğitimlere yer vererek şirket çalışanlarının standartlarını yükseltmek, çevre bilincini geliştirmek ve çalışanlarımızı kalite sisteminin bir parçası haline getirmektir

  Şirket bünyesinde Kalite anlayışını, İş Sağlığı Güvenliği anlayışını, Çevre anlayışını ve Sosyal Sorumluluk anlayışını sisteme yaymak ve geliştirmek tüm çalışanların ve yönetimin sorumluluğundadır.

  Şirketimiz hedefine, çalışanlarının şirket geliştirme politikasını benimsemesi ve sahiplenmesi sayesinde, çalışanlarıyla birlikte ulaşır.

  Başarı her zaman paylaşılır.

  Ürün ve hizmetlerimizde temel amacımız olan Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Sosyal Sorumluluk İlkelerimizde süreklilik ancak siz çalışanlarımızla ulaşılacak bir noktadır.

  Sürekli Kalite, Temiz Bir Dünya ve Rahat ve Sağlıklı Çalışma İçin Daima İleriye

  Hep Birlikte !...