• Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları

    Çak Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin “Çak Tekstil/LTB” mülkiyetinde bulunan https://www.ltbjeans.com sitesinin “Site” tüm içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yasal sahibi yalnızca Çak Tekstil ve Çak Tekstil’in grup şirketleridir. İşbu sayfada bulunan yazılar, veriler, fikirler, bilgiler, ibareler, markalar, resimler, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner vb. ifadeler ile benzer niteliklere sahip fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Çak Tekstil’in veya Çak Tekstil’e lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir.

    Çak Tekstil’den öncesinde yazılı onay alınmaksızın, Site’deki veya Site uzantılarındaki linklerdeki verilerin, bilgilerin veya işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veri tabanı, site tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer iletişim araçlarından biri kullanılmak suretiyle dağıtılması, gönderilmesi, paylaşılması, kısmen veya tamamen indirilmesi (download) ile satılması yasaktır.

    Çak Tekstil, yukarıda belirtilen yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.