• ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. SATICI’NIN BİLGİLERİ

  • Unvan :

   Çak Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(kısaca “Satıcı' olarak anılacaktır.)

  • Mersis No:

   0220001249600017

  • Tebligat Adresi:

   Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:3 Güneşli İstanbul

  • E-posta:

   [email protected]

  • Telefon:

   +90 850 460 0582

  2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

  Ürün Adı

  Adet

  Fiyat (KDV dahil)

  Ara Toplam

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  (**)

  Sipariş işlem ve gönderim ücretleri

  (*TL*)

  Promosyon / İndirim

  (*TL*)

  Toplam (KDV dahil)

  (*TL*)

  Ödeme şekli

  (**)

  (*TL*)

  Teslimat adresi

  (**)

  (*TL*)

  Teslim edilecek kişi

  (**)

  (*TL*)

  Fatura adresi

  (**)

  (*TL*)

  Siparişiniz, Ürün’ün Satıcı’ya ulaşmasının ardından Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden verilecek ‘gönder’ talimatını takip eden 3 (üç) gün, en geç 30 (otuz) günü içinde Türkiye içi Alıcı veya gösterdiği adrese gönderilmek üzere kargoya alıcı adına teslim edilir.

  3. CAYMA HAKKI

  Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ya da mali teslim almadan önce hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ücret ödemeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Tek sipariş̧ ya da tek ürün Tüketiciye birden fazla seferde teslim ediliyorsa süre son teslim tarihi, aynı ürünün düzenli süreyle Tüketiciye birden fazla kez teslimi mevcutsa ilk teslim tarihi cayma süresinin başlangıcı olarak alınır.

  İadeyi taşıma ücreti de dahil olmak üzere cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Değişim veya İade işlemleri için MNG Kargo kullanılacaktır. Satıcının Tüketici’ye ön bilgilendirme formunda önce cayma hakkına ilişkin bilgilendirme sunmaması halinde cayma hakkı bir yıldır, bir yıl içinde uygun bildirimin yapılmasıyla 14 gün başlar.

  Tüketici cayma hakkını 14 gün içinde, [email protected] mail ile bildirim yaparak veya +90 850 460 0582 nolu telefonu arayarak, kullanabilir. Hesabım – Siparişlerim (https://www.ltbjeans.com/tr-TR/my-account/orders ) sayfasından iade talebi oluşturulabilir ve takibi sağlanabilir.

  Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz.

  4. ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ

  LTB Jeans online satış sitesinde yaşadığınız herhangi bir sorun ile ilgili olarak, [email protected]’ye e-posta göndererek, +90 850 460 0582 nolu müşteri hizmetleri numaramızı arayarak veya sitede yer alan “Şikayet veya Önerileriniz” linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz şikayetiniz en geç 3 işgünü içinde değerlendirilecek ve tarafınıza süreç ile ilgili bildirim yapılacaktır.

  5. GEÇERLİLİK

  İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Tüketici dilediğinde ‘siparişlerim’ linkinden ve sipariş onayı e-postasından işbu ön bilgilendirme formuna ve mesafeli satış sözleşmesine ulaşabilir.

  6. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

  Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

  ALICI

  SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

  AYDINLATMA METNİ

  Değerli Kullanıcımız,

  Çak Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Çak Tekstil”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, Çak Tekstil’e ait olan https://www.ltbjeans.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) aracılığı ile satış sözleşmesinin akdedilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

  Çak Tekstil, Kanun’un 5. maddesinde öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası olmaksızın genel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenebilmesi mümkündür.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak tarafınız ile satış sözleşmesinin akdedilebilmesi ve bu sözleşmenin gereği gibi ifa edilebilmesi amaçları için; adınız, soyadınız gibi kimlik verileriniz, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi iletişim verileriniz işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülebilmesi, satış sözleşmesinin akdedilmesi, satış sözleşmesinin gereği gibi ifa edilmesi amaçları için işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler Çak Tekstil tarafından Kanun’a uygun olarak yürütülmektedir.

  Kanun’un 8. maddesi, “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmünü, 8. Maddenin 2. fıkrasının a bendi ise, “kişisel veriler, 5. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.” hükmünü içermektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel veriler Çak Tekstil sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Çak Tekstil’in iştirakleri olan Arkim Kimya Sanayi Anonim Şirketi, Erva Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Çak Tekstil’in bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içinde bulunan üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

  Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek hususlarında bilgi almak için Çak Tekstil ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

  Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Çak Tekstil’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.